AGENCJA CELNA

Konsultanci: Magdalena 600 683 006 Ernest 509 522 334

INTRASTAT

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i wynikającym z tego obowiązku przekazywania przez niektóre podmioty gospodarcze informacji o dokonywanych obrotach towarowych z krajami należącymi do Wspólnoty, nasza firma oferuje również sporządzanie deklaracji Intrastat.

Dokumenty Intrastat w Polsce wypełniają podmioty, których obroty z państwami członkowskimi UE przekroczyły w poprzednim roku sprawozdawczym oraz te, które w bieżącym roku sprawozdawczym przekroczą:

  • statystyczny próg podstawowy - 1.000.000 zł w przywozie lub 1.000.000 zł w wywozie
  • statystyczny próg szczegółowy o wartości 33.000.000 zł w przywozie lub 60.000.000 zł w wywozie


Nasza oferta obejmuje:

  • Sporządzanie deklaracji Intrastat w formie elektronicznej na podstawie dostarczonych dokumentów handlowych
  • Przesłanie deklaracji do właściwej Izby Celnej drogą elektroniczną
  • Archiwizacja deklaracji INTRASTAT przez 2 lata
  • Reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami celnymi
  • Składanie wyjaśnień i korekt w systemie INTRASTAT
  • Przygotowanie kwartalnych informacji podsumowujących VAT


Deklaracje Intrastat są wysyłane drogą elektroniczną dlatego też jesteśmy w stanie reprezentować każdą firmę w Polsce, niezależnie od miejsca wykonywania działalności. Wszystkie czynności wchodzące w zakres naszej działalności objęte są ochroną danych klienta.

NTRASTAT http://www.mf.gov.pl/index.php?const=2&dzial=311&wysw=4

Agencja Celna Wrocław 'Mager' Wszelkie prawa zastrzeżone