AGENCJA CELNA

Konsultanci: Magdalena 600 683 006 Ernest 509 522 334

DOKUMENTY

Niezbędne dokumenty do współpracy z nami:
Upoważnienia powinny być podpisane przez osoby widniejące w dokumentach założycielskich firmy:

 • Spółka prawa handlowego (sp. z o.o., spółka akcyjna):
  - podpisy osób zgodne z KRS
 • Wypis z ewidencji o działalności gospodarczej
  - podpis właściciela lub wszystkich wspólników


Dokumenty założycielskie firmy:

 • Spółka prawa handlowego (sp. z o.o., spółka akcyjna):
  - KRS odpis
  - REGON
  - NIP

 • Spółki prawa cywilnego i osoby prywatne:
  - Wypis z ewidencji o działalności gospodarczej
  - REGON
  - NIP

 • Osoby prywatne:
  - dowód osobisty
  - NIP


Numer EORI - Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych

Wymienione dokumenty należy dostarczyć w oryginale (do wglądu) bądź w poświadczonych za zgodność z oryginałem kopiach.

Dokumenty do pobrania
Upoważnienie do dokonywania zgłoszeń celnych: DOC | PDF
Upoważnienie do dokonywania zgłoszeń celnych: DOC | PDF (English version)
Upoważnienie do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT: DOC | PDF
Oświadczenie o towarach podwójnego zastosowania: DOC | PDF

Agencja Celna Wrocław 'Mager' Wszelkie prawa zastrzeżone